Věrnostní klub PENTIK FRIENDS

Věrnostní klub PENTIK FRIENDS je věrnostní program, se kterým je nakupování v prodejně PENTIK ještě výhodnější. V rámci věrnostního programu PENTIK FRIENDS mohou jeho členové shromažďovat body získané za nákup zboží a služeb určených provozovatelem věrnostního programu.

Provozovatelem věrnostního klubu PENTIK FRIENDS je Smart Line, s. r.o., IČ: 28961923, se sídlem V Zahradách 800, 252 42 Dolní Břežany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156102.

Věrnostní program PENTIK FRIENDS je program určený zákazníkům nakupujícím v prodejně PENTIK. Jeho cílem je odměnit zákazníky, kteří kupují výrobky či využívají služby prodejny PENTIK. Tyto všeobecné podmínky věrnostního klubu PENTIK FRIENDS jsou základem činnosti věrnostního programu a určují práva a povinnosti členů věrnostního klubu PENTIK FRIENDS. Tyto všeobecné podmínky jsou závazné pro provozovatele ode dne jejich zveřejnění na www.pentik.cz.

Jak se stát členem věrnostního klubu PENTIK FRIENDS?

Online registrace

Zájemci o členství ve věrnostním klubu PENTIK FRIENDS mohou zaslat žádost na e-mail: info@pentik.cz. Následně obdrží zpětný e-mail s formulářem na vyplnění jména, příjmení, doručovací adresy, telefonu a e-mailu, popřípadě měsíce narození pro poskytnutí 10% narozeninové slevy. Zasláním vyplněného formuláře spolu s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a potvrzením souhlasu s pravidly členství v klubu PENTIK FRIENDS vzniká zákazníkovi toto členství. Cenové zvýhodnění pro členy klubu je od této chvíle platné. V případě on-line objednávky se zobrazí plná cena, 20% zvýhodnění bude odečteno až na zaslané faktuře spolu se zbožím. Všechny nákupy budou načítány na číslo zákaznického účtu, který je uveden na zákaznické kartě a platí všechna pravidla jako při používání karty na prodejně PENTIK.

Registrace na prodejně

Zájemci o členství ve věrnostním klubu PENTIK FRIENDS vyplní registrační formulář na prodejně PENTIK, OC Spektrum, Obchodní 113, 251 01 Čestlice. Podepsáním a odevzdáním registračního formuláře v prodejně PENTIK, OC Spektrum, Obchodní 113, 251 01 Čestlice, vzniká členství ve věrnostním klubu PENTIK FRIENDS a zákazník získává okamžitě svou zákaznickou kartu. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s podmínkami členství věrnostního klubu PENTIK a že se jimi bude řídit. Zákazník svým podpisem poskytl společnosti Smart Line, s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu specifikovaném níže. Členství v klubu není věkově omezeno. V případě, že se členem klubu stává osoba mladší 15 let, musí registrační formulář se souhlasem ke zpracování osobních údajů podepsat její zákonný zástupce.

Zákaznickou kartu je možné použít okamžitě po jejím obdržení. Všechny nákupy budou ihned načteny na číslo zákaznického účtu, který je uveden na zákaznické kartě. Zákaznická karta je přenosná. Mohou jí používat všichni rodinní příslušníci při svých nákupech v obchodě PENTIK. Body za nákupy budou načítány na účet člena věrnostního klubu PENTIK FRIENDS pouze po předložení zákaznické karty při placení na pokladně prodejny PENTIK. Dodatečné načtení bodů za již provedený nákup je možné po předložení nezapočteného účtu. Stejně tak čerpání odměň poskytnutých provozovatelem, bude možné pouze po předložení zákaznické karty.

Body za každý nákup

Za každou utracenou 1,- Kč v rámci jednoho nákupu v prodejně PENTIK získají členové klubu 1 bod. Body se budou načítat při každém nákupu prostřednictvím předložené zákaznické karty a budou evidovány a kumulovány na zákaznickém účtu.

PENTIK FRIENDS voucher

PENTIK FRIENDS voucher - poukázka na nákup v hodnotě 250 Kč.

PENTIK FRIENDS voucher obdrží všichni členové věrnostního klubu, kteří získají za své nákupy v prodejně PENTIK 15.000 bodů. V okamžiku, kdy zákazník dosáhne po svém posledním nákupu výše 15.000 bodů, vzniká členovi věrnostního klubu nárok na uplatnění poukázky na nákup zboží v hodnotě 250 Kč. Uplatnit lze na prodejně PENTIK po předložení zákaznické karty. Provozovatel musí zajistit informování o nároku na PENTIK FRIENDS voucher člena věrnostního klubu nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek, a to buď elektronicky emailem či prostřednictvím sms.

V okamžiku uplatnění voucheru je účet zákazníka ponížen o 15.000 bodů, přičemž zbylé body se přenesou do následujícího období.

UPLATNĚNÍ voucheru PENTIK FRIENDS

Poukázku na nákup – PENTIK FRIENDS voucher je možné uplatnit výhradně v prodejně PENTIK. PENTIK FRIENDS voucher  je možné uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení.

Podmínkou pro možné uplatnění PENTIK FRIENDS voucheru je, aby nákup přesáhl částku 250 Kč.

Způsob doručování odměn

Zákazníci mají při registraci možnost zvolit si způsob doručení/oznámení vzniku nároku na PENTIK FRIENDS voucher či doručování/oznamování jiných odměn elektronicky emailem či prostřednictvím sms.

ZPŮSOB DORUČENÍ ELEKTRONICKY - při zvolení způsobu doručení odměny elektronicky bude zákazníkům odeslán e-mail s přílohou (poukázkou). E-mail odchází zákazníkům na zadanou e-mailovou adresu nejpozději do 30 dnů od získání nároku na uplatnění odměny.

ZPŮSOB DORUČENÍ SMS - při zvolení způsobu doručení odměny prostřednictvím sms bude zákazníkům odeslána sms zpráva s oznámením o vzniku nároku na odměnu. SMS je zaslána zákazníkům nejpozději do 30 dnů od získání nároku na uplatnění odměny.

Členové věrnostního klubu PENTIK FRIENDS mohou způsob zasílání odměn kdykoli změnit.

Narozeninový PENTIK FRIENDS voucher

Zákazníci, kteří se registrují ve věrnostním klubu PENTIK FRIENDS a uvedou datum svého narození, získávají jako poděkování za projev důvěry každoročně 10% slevu k narozeninám.

Narozeninový PENTIK FRIENDS voucher je možné uplatnit nejpozději do 1 měsíce od data vystavení.

Tuto slevu lze uplatnit pouze na zboží, na které neprobíhá žádná jiná další akce.

Klubová cena

Pro členy věrnostního klubu PENTIK je vždy připravena nabídka produktů, které mohou členové věrnostního klubu nakoupit za výhodné ceny. Aktuální nabídka výrobků s Klubovými cenami bude zřetelně označena na prodejně.

Ověření počtu bodů

Stav či ověření výše dosažených bodů je možné vyžádat v prodejně PENTIK, Obchodní 113, 251 01 Čestlice.

Zánik členství

Členové věrnostního klubu PENTIK mohou členství ve věrnostním programu kdykoli ukončit a to písemným oznámením zaslaným na adresu provozovatele, nebo elektronicky mailem info@pentik.cz.

Ztráta karty

V případě ztráty nebo odcizení karty je možné zažádat o vystavení nové zákaznické karty, která poté bude připravena k osobnímu odběru na prodejně. Elektronickou žádost o novou kartu je možné provést na e-mailu info@pentik.cz. Písemná žádost musí být doručena na adresu provozovatele. Telefonicky je možné požádat o novou kartu na telefonním čísle +420 737 000 953. Na novou kartu budou převedeny všechny body z původního účtu.

Změna registračních údajů

Členové věrnostního klubu PENTIK FRIENDS jsou zodpovědní za správnost údajů uvedených v registračním formuláři. Údaje je možné kdykoli změnit/aktualizovat a to buď prostřednictvím písemného oznámení doručeného na adresu provozovatele, písemným oznámením odevzdaným na prodejně PENTIK, nebo emailem info@pentik.cz

Ochrana osobních údajů

Členové věrnostního klubu PENTIK FRIENDS poskytli svým podpisem registračního formuláře souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu: Vyplněním přihlášky do věrnostní klubu PENTIK FRIENDS jsem poskytl/a své osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nově dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ( obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR) platné od 25.5.2018.

Společnost Smart Line s.r.o., IČO: 289 61 323, se sídlem V Zahradách 800, 252 41, Dolní Břežany (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté členy věrnostního klubu PENTIK FRIENDS (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rok narození) před zneužitím a zpracovává je v souladu s výše zmiňovanou aktuální legislativou.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa;
c) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Pro přípravu nabídek v souvislosti s vaším členstvím ve věrnostním klubu PENTIK FRIENDS zpracováváme osobní údaje v různém rozsahu bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu. Nicméně máte právo zasílání odmítnout.

Pokud se u nás zaregistrujete?

Pokud se stanete členem věrnostního klubu PENTIK FRIENDS, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření nabídek. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně efektivní nabídka pro vás, členy věrnostního klubu.
Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Zasílání nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, můžeme vaše kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se budou týkat našich produktů a služeb.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, nebo při komunikaci s námi, jsou na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) zpracovávány za účelem vytvoření nejvhodnějších zpráv o slevových akcích či jiných nabídkách a zprávách, které vám jako členům věrnostního klubu PENTIK FRIENDS zasíláme či které se vám zobrazují na www.pentik.cz.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.
Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů.
Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Takovými zpracovateli jsou:
a) provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a efektivností nabídek pro vás;
b) poskytovatelé SMS komunikačních nástrojů, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi;

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání zboží nebo služeb, při registraci do věrnostního klubu PENTIK FRIENDS nebo při komunikaci s námi.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu: Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: Máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování  osobních údajů. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování: Nejste-li aktivním členem věrnostního klubu PENTIK FRIENDS, tedy nezakoupíte-li si produkty společnosti PENTIK, po dobu delší než 2 roky, získáváte automaticky status tzv. neaktivního člena, kterému od té doby není zasílán katalog ani další nabídky. K přidělení tohoto statusu dochází automaticky a vy máte právo odmítnout toto automatizované rozhodování.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na náš zákaznický servis, tel.: 737 000 953, e-mail: info@pentik.cz, Smart Line s.r.o., V Zahradách 800, 252 41, Dolní Břežany, popř. můžete na naší prodejně vyplnit příslušný formulář, který bude předán na zákaznický servis k řešení. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. 

Závěrečná ustanovení

Ukončení činnosti věrnostního klubu PENTIK FRIENDS.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit nebo ukončit činnost věrnostního klubu PENTIK FRIENDS. Provozovatel je v případě ukončení činnosti věrnostního klubu PENTIK FRIENDS povinen informovat o ukončení činnosti na www.pentik.cz a na prodejně PENTIK. Dojde-li k ukončení činnosti věrnostního klubu PENTIK FRIENDS, zaniká členům věrnostního programu nárok na uplatnění odměn či výhod poskytovaných provozovatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit všeobecné podmínky věrnostního klubu PENTIK. Změna podmínek je platná ode dne jejich zveřejnění www.pentik.cz. Užití zákaznické karty na prodejně PENTIK se považuje za souhlas s takovou změnou.

Platnost všeobecných podmínek od 1.7.2016